Zasady zwrotów i reklamacji

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres:
Dwa-Tak Anna Boczula
ul. Prądzyńskiego 1a/16, 50-424 Wrocław
lub e-mail: info@dwa-tak.pl
6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku wysłania przez Sklep Internetowy Dwa-Tak niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi Sklep Internetowy Dwa-Tak.
8. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w Sklepie Internetowym Dwa-Tak. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.
9. Sklep Internetowy Dwa-Tak nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy Dwa-Tak nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
Anulowanie zamówienia
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
a) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@dwa-tak.pl,
b) kontaktując się telefonicznie ze Sklepem Internetowym Dwa-Tak pod numerem telefonu +48 693 137 534.
2. Jednocześnie Sklep Internetowy Dwa-Tak pozostawia sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku kiedy klient w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie dokona zapłaty za zamówione produkty.